Browse Tsakhur

xh


xhaisim III azjyunруcшерстьEngwool
xhadeisim III azjot növüруcовсяницаEngfescue
xhaxhisim III (-bı) azjovucруcладошкаEnghandful
xhaxhaliyisim IV (-er) azjəlcəkруcперчаткаEngmitten
xhalyisim IV azjmurdarруcзапретыйEngforbidden
xhalynasifət III xhalinbıpl.xhalinIVazjmurdarруcзапретныйEngforbidden
xhalyna ç`ərisim III (-bı) azjmundar tükруcволосEngwoman's facial hair
xhalytiyisim I, II (-er) azjacgözруcжадныйEnggreedy
xhanisim III (-bı) azjiki ələkруcсито для зерноEnggrain.sifter
xhaneisim IV (-bı) azjdibруcдноEngbottom
xhanekqoş. azjdibdəруcна днеEngat.bottom
xharisim III (-bı) azjev nəndiriруcтандирEngsmall.tandir
xhatteisim IV (-bı) azjodun ləyənруcдеревянный тазEngwooden bowl
xhayatisim III (-bı) azjhəyatруcжизньEnglife
xhebisim IV (-bı) azjbünövrəруcфундаментEngfoundation
xhebasay azjüç dəfəруcтриждыEngthree times
xhebxhoşşeisim IV (-bı) azjüçbucaqруcтриугольникEngtriangle
xhebıd vəşsay I-IV azjüç yüzруcтри стаEngthree hundred
xhebıllesay IV xhebiyreI, IIxheyibleIIIazjüçруcтриEngthree
xhebkalisim I, II (-er) azjüçüzlərруcтройняшкаEngtriplet
xhepts`alsay I-IV azjotuzруcтридцетьEngthirty
xheva isim IVруcвилыEngpitchfork
xhıisim IV xhıydial. var.azjqaragiləруcчерникаEngblueberry
xhıliisim IV (-bı) azjqucaqруcохапкаEngarmload
xhıltserisim I, II azjayaq yalınруcбосоногийEngbarefoot

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >