Browse Tsakhur

z


zaarazərf I, II zaarabapl (I, II)azjtez, erkənруcпрежде временаEngearlier times
zaarılisim III azjehtiyacaруcнужнаEngneedzaarıleqa ayrxhiyfell into need
zaariyisim III (-bı) azjgileyруcропотEnggrumble, complaint
zaatisim III azjzat, əsl-nəcaxbatруcродEngancestry
zabaaniyisim I, II (-er) 1azjçox dil bilənруcполиглотEngpolyglot2azjçox bilənруcмного знающийEngknows.much
zabriyisim IV (-bı) azjqıfруcворонкаEngfunnel
zaxraisim III (-bı) 1azjzəhərруcядEngpoison2azjharm gidaруcнедозволенная едаEnguneatable.food
Zakatalaisim III (-bı) azjZaqatalaруcЗакаталаEngvillage name
Zakirisim I (-ar) azjZakirруcЗакирEngmale name
zakkumisim III azjçox acıруcочень горкий, горечьEngvery.bitter; bitterness
zak`onisim IV (-bı) azjqanunруcзаконEnglaw
zaqqumisim III (-bı) azjzəhərруcгоречьEngbitternessDirnigeqa xhyan qahas dexheva gaççuler zaqqum xhinne q`ap`ıyiy qıxha.Because they didn't know how to probably water the garden the cucumbers were bitter.
zalisim IV (-bı) azjzalруcзалEngliving room
zalımisim I, II (-ar) azjzalımруcмучительEngtorturer
zamanaisim III (-bı) zamaanadial. var.1IIIazjzəmanəруcвремяEngtime2IIIруcэпохаEngepoch
zanayisim III (-bı) azjtikanlı ağacруcвид сосныEngtype of pine tree
zanğıltıisim IV (-bı) azjcingiltiруcшум, который исходит из железаEngsound of striking metal
zanqalisim IV (-ar) azjdəri qoroyucuруcзащита ногEnggaitor
zarrazərf I, II zarradaIVzarrabaIIIazjcəldруcбыстроEngquicklyZarra ixhe, oza qixhe darsıke imaxva.Be quick, get up and don't miss your lesson.
zazaaisim IV (-bı) azjtikanруcколючкаEngthorn
zazalxumisim IV (-bı) azjneştərруcжалоEngstinger
zəfaranisim IV azjzəfəranруcшафранEngsaffron
zəhərisim III (-bı) azjzəhərруcотрава, ядEngpoison
zeleisim IV (-bı) azjzəliруcпиявкаEngleech
zendisim IV (-bı) azjöncagömə, zənn etməруcпредположениеEngassumption

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >