Просмотр цахурских слов


ə


əənasifət I-III əənIVazjgedirруcидущийEngwalking
əəsfeil I-III azjgetməkруcидти, пойтиEnggoZarra, dora vaxtee xaaqa əəs.Let's quickly go so that we can get home on time.synəlhəəs
əbəttiliyisim III (-bı) azjdairəруcукружоностьEngcircumference
əbətturisim III (-ar) 1azjdairəруcокружностьEngcircle. circumference, periphery2azjhalqaруcобручEnghoop, band, ring
əbəzasifət I-IV azjarex, çəlmsizруcхудойEngskinny
əbdalisim I (-ar) azjəbdalруcмифический образEngmythical form
Əbdulisim I EngAbdul
Əbdullaisim I (-er) azjAbdullaруcАбдуллаEngAbdullah (male name)
əbınisim III (-ar) azjpişikруcкотEngtomcat
əbı`rğənisim IV (-bı) azjcızmaqaraруcкаракулиEngscribbleHəşde ts`ıts`a`ani şıkılybışee harni əbı`rğanıqa sa mə`na vobna.In modern paintings every doodle has its own meaning.
əbrəq`isim IV (-bı) azjəqrəbруcскорпионEngscorpion
əcalisim IV (-bı) 🔊azjölümруcсмертьEngdeath
əcayıbzərf I-IV azjqəribəруcстранныйEngstrange
əcətxəsfeil IV azjislatmaqруcслегка намочитьEngrinse.outMana yugra əyxre, həməxür şəxür əcətxıl qimayle.Give him a good washing but don't leave him with only a brief rinse out.
əciznasifət I-III əcizınIVazjköməksizруcбеспомощныйEnghelpless
əcüğayisim I, II azjçəlimsiz, zəifруcслабый и худойEngweak and thin
əçeisim IV (-bı) 1azjhaçaруcветка, боковой отростокEngbranch, offshootZasqa ç`alaga yabaynimee sa əçe idyakıyn.In the woods I didn't find even one fork in the tree for my pitchfork.2azjdəstəkруcподпоркаEngsupport
ədaisim IV (-bı) 1azjqol, kanal, arxруcручёк, каналEngstream, canal2azjadaруcостровEngisland
ədatisim IV (-bı) azjadətруcобычайEngcustom
ədət-ən`ənaisim IV (-bı) azjadat-ənənəруcтрадиция, обычайEngcustom
ədğünisim IV (-bı) azjləqəbруcкличкаEngalias, nickname
əğəisim IV (-bı) 🔊azjdaraqруcрасчёскаEngcomb
əğəəsfeil III, IV azjsızmaqруcпротекатьEngleakG`ab qet`u hima`a gixhxhe, əğəəsın.Don't crack the dishes or else they will leak.
əğənasifət III əğənIVazjsızanруcпротекающийEngflowingXılena astafa əğana karıb.
əhdisim IV (-bı) 1azjəhdруcжеланиеEngdesire2azjəhd, andруcклятваEngpromise