Tsaxurcadan baxmaq


c


caaqoş. azjorada, yerindəруcтам на самом местеEngin that place
cabırisim IV (-bı) azjbarı, divarруcстенаEngwall between properties
caganisim III (-bı) azjkalışруcкамышEngreed
cagvaransifət IV azjруcбелыйEngwhite
calğaisim III (-bı)azjiriруcкрупныйEnglarge
calğasifət I, IIazjtut ağacıруcтутовое деревоEngmulberry tree
calladisim I, II (-ar) azjcəlladруcпалачEngexecutioner
canisim IV (-bı) azjcanруcтелоEngbody
candakisim IV (-bı) 1IVazjağac gövdəsiруcствол дереваEngtree.trunkQotkiyn candaknana yivuke alaxhar quğooçi.From a straight tree trunk comes a beam/log.2I, IIazjböyük gövdəli insanруcкрупный человекEngwell-built person
cangarisim IV azjoksid ləşməруcоксид медиEngcopper.oxide
caramaisim III (-bı) azjcəriməруcштрафEngfine
cattalisim I, II (-bı) azjlütруcголышEngnaked.one
cavabisim IV (-bı) azjcavabруcответEnganswer
cazaisim III (-bı) azjcəzaруcнаказаниеEngpunishment
cəbisim IV (-bı) azjərpруcнакипьEngscale
cəmə`ətisim IV azjcamaatруcлюдиEngpeople
cətxünisim IV (-bı) 🔊azjmeyitруcтрупEngcorpse
cecimisim III (-bı) azjcecimруcпаласEngrug
cehilisim I, II (-er) azjcavanруcдобрый, храбрый человекEngyoung.person
cehiliyvalybıisim III azjcavanlıqруcюношествоEngyouth
cehizisim IV (-bı) azjcehizруcприданоеEngdowry
cehraisim III (-bı) azjcəhrəруcверетеноEngspinning wheelHayni cehrayl q`əsdi adee manimeeg`ına palas g`ooxuna.On this spinning when the old grandmother spun so many woven rugs.
celeisim III (-bı) azjcələруcловушкаEngsnare
Celilisim I (-ar) azjCəlilруcДжалилEngJalil
cencibıisim IV azjşənliklərруcторжестваEngcelebrations

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >