Просмотр цахурских слов


e


ebisim III (-bı) azjqanруcкровьEngbloodQacabnınne tubençe geed eb qıbnın.
ecı`iyməsd. IV 1azjtam yetişmək, tam bişməkруcварить или жарить полностьюEngfry or boil completely2azjsənətkar, bişmişруcсталь специалистомEngbecome.expert
isim III (-er) 🔊azjalmaруcяблокоEngapple
ega`asfeil IV egee`esIIegaa`aspl (I, II)ega`as2pl (III, IV)egaa`asIIIazjdayandermaq, razı salmaqруcостановить, удовлетворитьEngstop, satisfy
egıl-bugulqoş. azjoyan-buyan enmək, narazı düşməkруcтуда-судаEnghere.and.there
egmaisim IV (-bı) azjəyməруcколеноEngknee
egrip`lanisim IV (-bı) azjtəyyarə, aeroplanруcаэропланEngbiplane
egzamenisim IV (-bı) azjimtahanруcэкзаменEngexamsynimtahan
ehekkasfeil IV ehevkasınbıpl (I, II)ehekkasınbıpl (III, IV)1IV, pl. (IV)azjdolub daşmaqруcразлитьсяEngspill2pl. (I - III)azjyayılmaqруcразойтисьEngseparate; disperseSuvaqanaaşın ögi aqqas ıkkan, deşxhee manbıl Galaqa ehevkasınbı.The mountain people need to be kept (in the mountains) or else the will disperse along the (Alasan) flatlands.
eheqiyisim I, II (-bı) azjihrekli, rutulруcрутулецEngRutul (one who is)
ehesfeil I-III azjdəməkруcсказатьEngsay
ehnaqoş. azjaşağıруcвнизEngdownBalkanar ats`ımee ehna xiveeqa hixu.When the horse got hungry they ran down to the village.
ehvalisim III (-bı) azjxoşbaxtlikруcсчастьеEnghappinessehval vixhenabe happy
exhaisim IV (-bı) azjaxşamруcвечерEngevening
exhalzərf IV azjaxşam vaxtıруcвечеромEngeveningYisseyni gahbışil exhal xaybışee savaylen ədatniy vod. In the old days it was the tradition to gather in (each other's) houses in the evening.
ekeisim III (-bı) azjmuncuqруcбусинкаEngbeadZaka mıcaqın ekebişın texa vobun.
ekka`asfeil I, IV eek`e`esIIook`a`asIIIazjyırğalamaqруcкачатьEngsway; rock; shake
ekonomistisim I, II (-ar) azjiqtisadçıруcэкономистEngeconomist
ek`a`asfeil IV azjitiləməkруcточитьEngsharpen
ek`nasifət I-III ek`ınIV1azjdiriруcбыстрыйEngfast2azjzəhmətkeşруcтрудолюбивыйEnghardworking3azjitiруcострыйEngsharp
ek`razərf I, II ek`daIVek`baIIIazjcəldруcбыстроEngquicklyEk`ra ixhe, həsilxhe, gırgınbı maktabeeqa apk`ıniybı, saccu ğu axu ‒ yedee duxayk`le axtıne sesekva uvhu.Hurry and finish, everyone has already left for school and you are the only one left, mother said in a loud voice.
ek`vallaisim III (-bı) azjcəldlikруcсмелостьEngbravery
ek`vanasifət I eek`anaIIek`vanIVook`vanbıpl (I, II)e`kvanbıpl (III, IV)ook`anaIIIazjyalvaran, ləliyənруcумоляющийEngpleading
ek`vasfeil I, IV eek`vasIIook`vasIIIazjyalvarmaq, ləliməkруcумолятьEngplead
ek`viyisim IV (-bı) azjyalvarmaq, ləliməkруcмольбаEngplea

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >