Просмотр цахурских слов


gh


ghadırsifətEngblack
ghadırsifətazjkömürруcугольEngcoal
ghalallazərf azjyuxarıруcна верхEngupantghalk`ina
ghalena-mizenaisim III azjhal-əhval soruşmaqруcобщениеEngcommunication
ghalena-mizenaisim IV (-bı) azjdil-ağız, söhbətруcразговор, речьEngconversation, talk
ghalk`inazərf azjaşağı getdiруcвнизEngdownantghalalla
ghalyisim IV (-bı) azjağzıруcротEngmouth
ghalybayisim III (-bı) azjəsnəməруcзеваниеEngyawn
ghamisim IV (-bı) azjsünbüldə tikanlı ucluqруcостьEngwheat beard
gham
ghıdyisim IV (-ar) azjbalaca bitруcмаленький блохEngsmall.flea
ghıghghı`iyməsd. I, IV ghıghghee`iyIIghıghghav`iyIIIazjsoyyuqdan üşümək, tükləri biz-biz olmaqруcмерзнутьEngfrozen
Ghınşisim I azjTanrıруcБогEngGodGhınşee huvaacenbıLet god take care of us.