Просмотр цахурских слов


n


naabıtisim I, II (-ar) azjaciz, tənbəlруcлентяйEnglazy.person
nabagisim III (-bı) azjqış üçün ətin qurudulması nəzərdə tutulmuş qoçруcбаран, который предназначен для сушки мяса на зимуEngsheep set aside to be used for dried meat for the winter
nabatisim IV (-bı) azjmusiqi ilə çağırişруcпризыв к сборуEngcall.gather
nafaq`aisim III (-bı) azjyemək normasıруcнорма едыEngportion.food
nafasisim IV (-bı) azjnəfəsруcдиханиеEngbreath
nafas gyaxviyməsd. IV (-bı) azjnəfəs verməkруcвыдохEngexhale
nafas haxviyməsd. IV (-bı) azjnəfəs almaqруcвдохEnginhale
nagliyatisim IV (-bı) azjnəgliyatруcтранспортEngtransport
nağisim IV (-bı) azjgöz yaşıруcслезаEngtear
nağurisim IV (-ar) azjqurdруcглистыEngparasite; worm
naxxvariyisim III (-bı) azjgüzgüруcзеркалоEngmirror
naq`ışisim IV (-bı) azjnaxışруcузорEngdesign; pattern
naq`raisim IV (-bı) azjnağaraруcбарабанEngdrum
naq`raçiyisim I (-er) azjnağaraçıруcбарабанщикEngdrummer
nalok`isim IV (-bı) azjvergiруcналогEngtax
namrıdisim III (-bı) azjərpруcпемзаEngpumice
nanaxvayisim III (-bı) azjqaraçörek, qarazirəруcчёрный тминEngcarraway.seed
nanəisim IV (-bı) azjnanəруcмятаEngmintspecnu`ye
narisim III (-ar) azjnarруcгранатEngpomegranate
Nargizisim II (-ar) azjNərgizруcНаргизEngfemale name
nasılzərf Enghow
naşisim IV (-bı) azjutancруcстыдEngembarrassment
naşdazərf IV azjutanclaруcстыдноEngembarrassedQ`əsde dekkıka yuşonees sossac naşda ıxha.
nat`isim III (-bı) azjbit yumurtalarıруcяиц вщейEnglice.egg
nat`ıfisim IV (-bı) azjqoz halvasıруcореховая халваEngnut.halva