Tsaxurcadan baxmaq


p`


p`alt`umisim IV (-bı) azjpaltoруcпалтоEngcoat
p`at`ronisim IV (-bı) p`at`rumdial. var.azjpatron, gülləруcпатронEngshotgun shell
p`əəq`ıliyisim I, II (-er) azjtez-tez sidik tutulub açılan adamруcсильно-желаемыйEngstrong.desire.person
p`əq`xhayməsd. I, IV p`əq`iyxhayIIp`əq`eepxhaypl (I, II)p`əq`eetxhaypl (III, IV)p`əq`uvxhayIIIazjgüclü istəkруcсилная потребностьEngstrong.desire
p`əq`liyisim IV (-bı) azjnoğulруcсладостьEngsweets
p`əp`əlisim IV (-bı) azjqabıqруcскорлупаEngouter nut shell
p`ərxı`cisim I, II (-ar) azjbirdəri birsümük insanруcчеловек скилетEngperson.skin.bones
p`ırğəleisim III (-er) azjdairəруcкругEngcircle
p`ızisim IV (-bı) 1azjdalaqруcгубыEnglipsp`ızbı qı`iydodaq büzmək2azjkazırok, üzlükруcкозырёкEngplatform
p`ı`nt`isim III (-ar) 🔊azjadi qarquşuруcснегирьEngbullfinch
p`ı`t`isim III azjirad руcвинаEngguiltp`ı`t` alyapt`iytake on yourself gulit
p`laşisim IV (-bı) azjplaşруcплащEngtrenchcoat