Просмотр цахурских слов


t


tabisim IV azjdözümруcвыносливостьEngedurance, stamina
tafavutisim IV (-bı) azjfərqруcразницаEngdifferenceBirkıngus tafavut deşın naa ıxhay.
tağisim IV (-bı) 1azjtağруcаркаEngarch2azjbostan zağuруcлозаEngvine
tağayarisim I, II (-bı) azjyaddaşını itirmiş insanруcчеловек потерявший памятьEngone who lost their memory
taxceisim IV (-bı) azjrəfруcполкаEngshelf
taxılisim III (-bı) azjtaxılруcзерноEnggrain
taxsırisim IV (-bı) azjtaxsırруcвидаEngguilt
taxtisim III (-bı) azjtaxtруcдеревянная кровать, кушетка Engwooden bed, daybed
taqisim IV (-bı) nəxhdial. var.azjtapıltıруcбах, стукEngbang, knock
taqqıltıisim IV (-bı) azjtaqqıltıруcстукEngknock
taq`atisim III azjtaqətруcсилаEngstrength
talaisim III (-bı) azjtalaруcполянаEngmeadow
Talaisim III (-bı) azjTalaруcТалаEngvillage name
talaqisim IV руcдевственность
tallayisim III (-bı) azjmahnı (solo)руcсоло Engsolo
tamisim III (-ar) azjsapруcнитьEngstrand of thread
tamataisim I (-bı) azjtamadaруcтамадаEngtoastmaster
tamataisim IV (-bı) 1IVazjtamataруcплинтусEngmolding2IVруcрейкаEngrail
tambalisim I, II (-ar) azjtəmbəl adamруcленивый человекEnglazy onesynyasar
tambalnasifət I-III tambalınbıpl.tambalınIVazjtəmbəlруcлентяйEnglazy
tanisim IV (-bı) azjvücudруcтелоEngbody
tanalınbıisim cəm azjpaltarруcодеждаEngclothes
tandurisim III (-bı) azjtəndirруcпечь для хлебаEngoven
tapisim IV (-bı) azjtəpəруcхолмикEnghill
tapanceisim III (-bı) azjtapançaруcпистолетEngpistol