Browse Tsakhur


a


ağişşesfeil I, IV ağiyşasIIağivşesIIIazjçıxarmaqруcвыниматьEngtake out ofTsits`ıy rootsençe ağiyşu.The doll was taken out of the cradle.
ağlaxnasifət III ağlaxınIVazjgenişруcширокийEngwideAğlaxne cıge düaras zahatta exhe.
ağmışha`asfeil I, IV ağmışhee`esIIağmışhaa`asIIIazjxatırlamaq, yada salmaqруcнапомнитьEngremind
ağvilesfeil IV azjkeçirməkруcпроводитьEngpass through
ahaaliyisim IV azjəhaliруcнаселениеEngpeopleAzarbaycanın ahaaliy hayni sen yıts`ılle milyonulqa hitxhıriyn.This year the population of Azerbaijan reached one million.
ahalisim IV (-bı) 1azjqəbirsanlıqруcкладбищеEngcemeteryXiveeqa hiyxharang`a yəqqıni solni sural yisseyn ahal vodun, nya`ab yizın əzizınbı k`eyibxhı.When you arrive in the village there is a cemetary on the left side where my relatives are buried.2руcмир мёртвыхEngplace of the dead
ahasfeil I, IV eehesIIaahasIIIazjatmaqруcбросатьEngthrowHixve, maşının bəttağ ahas.Back up, the car will splatter you.
axırisim IV (-bı) azjsonруcконецEngend
axır-q`iyamatisim IV azjaxır qiyamətруcсудный деньEngjudgment day
axiratisim IV (-bı) azjaxirətруcвечностьEngeternal life
axtı qa`asfeil I, IV axtı qe`esIIaxtı qaa`asIIIazjucaltmaqруcвозвеличитьEngglorifyYişda insan şi axtı qa`as.We glorify our person.
axtınasifət I-III axtınIV1I-IVazjhündürруcвысокийEngtallAxtıne suvalna yiz zarada gyoğa gecda ermisexhe.2Enghigh
axtırazərf I, II azjhündürруcвысокоEnghigh
axtıvallaisim III azjhündurlükруcвысотаEngheightYişdi xiveeni guruldavna axtıvalla yoq`ulle metr ixhyasın.The height of the waterfall in our village is 4 meters.
axuisim IV (-bı) azjdağ ətəyində balaca bir yerруcнебольшая роща, не большой участок среди лесаEnggroveXhit`abınan axu Nuh ubayni g`oma vodun.There is a small piece of land planted in oats at the beginning of Nuh's block.
axurisim III (-bı) azjaxırруcкормушка для скотаEngtrough
axvasfeil I, III, IV eexvasIIazjqalmaqруcоставатьсяEngstayG`ı`lina iş hee`e, deşxhee g`ı`dmna mıssıra axvas.Work in the summer or you will be hungry in the winter.
axviyməsd. azjqabul ətmək, il olmaqруcприниматьEngacceptixele deş, uxole deşnot accept (people), not accept (animal)
ai-ai-ainida azjeşşək sesiруcзвук ишакаEngdonkey sound
akaranasifət I-III (-bı) akaranIVazjoxşarруcпохожийEngsimilarRasımık akarana gade cuna coç vor.
akararazərf I, II akaradaIVakarabaIIIazjoxşarруcпохожеEngsimilarlyMana gade nimeyiy yedik akarara.That boy really looks like his mother.
akariyvallaisim III (-bı) azjoxşarlıqруcсходствоEngsimilarity
akbarisim III (-bı) 1azjəkbərруcритуальное изречение в исламеEngritual words in Islam2azjdahiруcвеликийEngmighty
akkaisim IV (-bı) azjqapıруcдверьEngdoor
akkaszərf azjbayırdaруcв не домаEngoutsideİstağılqa adıyn maşın akkas ulyozur vod.The car that cam with the bride is in the driveway.