Browse Tsakhur


a


akkixhasfeil I, IV akkiyxhasIIakkivxhasIIIazjdürtünməkруcворватьсяEngbreak intoQəq`ə1niyle gade g`adarxhun xaaqa akkirxhu.Because the boy was afraid he ran home and burst into the house.
akkik`alas feil I, IV akkiyk`alasIIakkivk`alasIII1azjçevirməkруcперевернутьEngturn overOk` qooqvasdimee akkivk`alaa`anbı.In order to dry firewood, turn it.2azjyuxarıdan yıxılmaqруcперевернутьсяEngturn over; turn around3azjdağılmaqруcразрушитьсяEngfall down
akvaaisim IV (-bı) azjyuvaруcгнездоEngnest
akvariumisim IV (-bı) azjakvariumруcаквариумEngaquarium
ak`isim III (-bı) 1azjyasруcтраурEngdirge, memorial serviceŞi dəv`e şahid vuxhayni esgeraaşiş xhebılle yığna ak` huvacı.For the soldiers (shahid) who died in the war we mourned them [at home] for 3 days. 2руcгореEnggrief
ak`anasfeil I, IV eek`anasIIaak`anasIIIazjitirməkруcпотерятьEnglose
ak`ana`asfeil I, IV ak`anee`esIIaak`anaa`asIIIazjyox etməkруcизгнатьEngexpelYaramaz inençe ak`ana`as ıkkan.Get those who are not useful/good out.
ak`vaaisim IV (-bı) azjboşluq, böyürруcбокEngside
aqamayisim I, II (-er) azjqarınquluруcобжораEngcomrades
aqqaqqan cigaisim IV (-bı) 1azjtutan yerруcпорученьEnghandrail2azjdəstəkруcручка двериEngdoor handle
aqqaqqanasifət I-III aqqaqqanIVazjtutmaqруcдержатьEnggrabbedYəqqıle ılğanıc uşaq xıleka aqqaqqan.
aqqaqqanbıisim IV azjtutacaqруcприхваткиEnghotpads
aqqasfeil I, IV ayqasIIavqasIIIazjtutmaqруcпойматьEngcatchBərəriyvalla himaa`a, aqqasda.Don't be stupid it will catch up with you.
aqqa`asfeil I, IV ayqee`esIIavqaa`asIII1azjtutdurmaqруcпойматьEngcatchCoç çoculqa aqqa`asva horhul.Brother wants his brother to get caught.2Engunderstand
aqqiyməsd. I, IV (-bı) ayqiyIIavqiyIIIazjtutmaqруcзадержаниеEngdelay
aq`ubaisim III azjəzab, əziyyətруcстраданиеEngsuffering
aq`vaisim IV (-bı) azjüzруcлицоEngface
aq`valqoş. azjüzdəруcна поверхностиEngabove
aq`val-yı`q`əlisim IV (-bı) 1azjüzdə-daldaруcразборкаEngdisassembly2руcслухEnggossip
aq`valezərf azjüzdənруcс лицаEngon the surface
aq`valynasifət IV aq`valinIVazjdayazруcнеглубокаяEngshallowXav alsanga aq`valına ilyake.
aq`vasınbıisim cəm azjüzgörənlikруcльготный режимEngpreferential treatment
alaisim IV (-bı) azjgöyətiруcсорняк, зеленьEngweeds; greensAla hı`ı həşdeniy tameyxha, gyoğu meed ala alyadiyn.I just finished pulling the weeds when it rained and new weeds sprang up.
alabaxtaisim III (-bı) azjçöl göyərçiniруcдикий голубьEngwild pigeon
alafisim IV (-bı) 1azjqarğıdalı yarpağı, ot, ələfруcкормEngfeedYits`a yugda gidyatsts`e q`ı`dmiys çavrays alaf g`alyas deş.If the barn is not full of feed, then there will not be enough feed for the animals in the winter.2руcтростникEngcane