Browse Tsakhur


a


alyaalesfeil III aleylesIVazjbitməkруcрастиEnggrowHayni sen geed gyoğu, yugna ok` alyaales.Because there was a lot of rain this year they hay will grow well.
alyadğuyməsd. IV (-bı) azjsürtməkруcнамазатьEngrub
alyadiyisim IV (-bı) azjbitməkруcвырастаниеEngsprout
alyagvasfeil I, IV aleegvasIIalyaagvasIIIazjgörünməkруcпоказатьсяEngappearGade sık`irra g`acu, alyagu ark`ınna.The boy was rarely seen. He came and then left.
alyagviyməsd. I, IV (-bı) aleegviyIIalyaagviyIIIazjgöründüруcпроявитьсEngappear
alyapxuriyməsd. III alyatxuriyIValyatxuriypl (III, IV)azjşişməAlyaaxarna birinz k`umk`umee geeb qooxe.Şişən düyü qazanda bişərkən çoxalır.
alyarxıniyməsd. I, II alyapxıniyIIIEnggoes on endlessly
alyarxınnasifət I-III alyatxıninIValyapxıninbıpl (I, II)alyatxıninbıpl (III, IV)Enggoes on endlessly
alyarxiyməsd. cəm (I, II) alyatxiyIValyapxiypl (I, II)alyatxiypl (III, IV)alyapxiyIIIazjsərt parçadan qıcıqlanmış dəriруcраздраженная кожа от жесткой тканиEngiritate skin from stiff fabric
alyarxhvasfeil I, II alyatxhvasIValyapxhvasIII1azjdayanmaqруcпрекратитьсяEngstop; disappearDukaneeqa qadımee alyatxhu atk`ıniyn.Right after sugar was available at the store it disappeared.2azjqapmaqруcвырватьEngrip out3IVazjəriməkруcтаятьEngmelt4azjqaçurmaqруcукрастьEngsteal
alyart`asfeil I, II alyaat`asIValyapt`asIIIazjgötürməkруcвзятьEngtakeYed gade alart`as baxçeeqa hark`ın.Mother went to get her son from the kindergarten.Futbol yugba huvaaguyke, man komandeeqa alyart`asda.Because he is a good football player they will take him on their team.
alyatxıniyməsd. IV azjuzunmüddətli hadisəруcидёт вез концаEnggoes on endlessly
alyatk`ıniyməsd. IV azjtamalamaq, bitirmək, öhtəsəndən gəlməkAlyaak`anasda iş suraky g`ılmabaççe.Bitirə biləcayin işi yarımçıq qoyma.
alya`asfeil IV 1azjgeyinməkруcодеватьEngput on2azjinşa etmekруcстроитьEngbuildMəhlayn baruq ala`as ıkkan.We need to build a wall for the yard.
alyıxharı`iyməsd. I alyuvxharav`iypl.alyıxharee`iyIIazjbaşa salmaqруcпомогать пониматьEnghelp understand
alyırzerf I, II alyıdIValyıbpl (I, II)alyıdpl (III, IV)alyıbIII1azjşimaldaруcна севереEngin the north2azjyuxarıdaруcвышеEngabove
alyıtk`ıriyməsd. IV (-bı) azjdöngəруcповоротEngturnsynpavarot
alyt`əxiyməsd. I, IV alyt`eexiyIIalyt`əəxiyIIIazjşişруcопухольEngswollen spot on the body
alyt`ırq`ıniyməsd. IV azjyapışmaqруcсватать, держатьEnggrab hold
alyts`utxurzərf I, II azjdargeyinməkруcузкая одеждаEngtight clothes
alyurxhiyməsd. I, II alitxhiyIValyapk`iypl (I, II)alyatk`viypl (III, IV)alipxhiyIIIazjustunə çixmaq, basılmaqруcсватить сверуEnggrab from above; hold down
alyuşşiyməsd. I, IV (-bı) aliyşiyIIalyuvşiyIIIazjalmaqруcпокупатьEngpurchase
alyvarxınnasifət I-III alyvatxıninIVруcперестсть вредно делатьEngstop annoying behaviour
alyvarniyməsd. I, II Enggood is coming
alyvatxıniyməsd. IV azjhavanın açılmasıруcждёт хорошая погодаEnggood weather is coming