əntarisim IV (-ar) 1IVazjmeymunруcобезьянаEngmonkey2I, IIazjəntərруcтолстяк обжораEngfat gluttonsynhəbəşikqabaçaləq`əvuxhnat`ay
əntar 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *