Tsaxurca - Azərbaycanca - Rusca - İngiliscə lüğət

 

Compilers:

Kathleen Sackett

Məhəmmədşərif Şamxalov

Əhməd Davudov

Nüsrət İsmayılov

Vügar Şamxalov

Məhəmməd Ağalarov

© 2022 Pathways, Research and Development®

 

 

Tərəfindən nəşr edilmişdir:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Bu veb sayt nəşri kimi istinad edilə bilər:

Sackett, Kathleen; Şamxalov, Məhəmmədşərif; Davudov, Əhməd; İsmayılov, Nüsrət; Şamxalov, Vügar; və Ağalarov, Məhəmməd (eds.). 2022. "Tsaxurca - Azərbaycanca - Rusca - İngiliscə lüğət." Webonary.org. SIL International. Retrieved <Date of access>, from <full URL>.