Komo - English


a
b
bb
c
d
dd
e
g
h
i
ɨ
k
kk
l
m
n
o
p
pp
r
s
ss
t
tt
u
ʉ
w
y
z

d


da ayin n leftovers አገልግሎት ሰጠ
da ddʉn kwak n not flexible የማይሰነጠቅ
da kway ssass n preference ፍላጎት
da poshɨ bishi n newly built በአዲስ የተሰራ
da ʉngam n enough የሚበቃ
daa n 1mother እናት 2maternal aunt አክስት 3mother-in-law (to wife)
daasha n sister-in-law (to husband) አያት
dabagɨ v smell (intrs) ማሽተት
dadagɨ v complain, refuse (not enough) ንቀት
dagabel n fish (sp.) አሳ አይነት
dagagɨ v finish አበቃ
dam n honey ማር
damagɨ v 1beg ለመነ 2ask for permission ፍቃድ 3pray የቀብር ፀሎት; አሜን ብሎ የሚቀበል 4nostalgia ትውስት 5set price መተመን ፥ተመነ
damagɨ ba tta v ask for ፈቃድ ጠየቀ
damɨ sisigɨ n flying ant (sp.) ጣዝማ ማር
damsiya n mosquito net አጎበር
danagɨ v growl ማጓራት፥አጉዋራ
dandaagɨ v capability. be able to ችሎታ; መቻል; ችሎት
danzir n numb መደንዘዝ፥ደነዘዘ
darass n urine ሽንት
dashʉ n snake (sp.) እባብ
dassagɨ ba ssass v chest pain የጨጓራ ህመም
daw n baboon ዝንጀሮ
dawa n 1medicine መድኀኒት 2grass (sp.) ሳር አይነት
Dazʉ (kʉnzʉ) n 1Dazu river (Sudan) ዳዙ ወንዝ 2Dazu ዳዙ