Komo - English


a
b
bb
c
d
dd
e
g
h
i
ɨ
k
kk
l
m
n
o
p
pp
r
s
ss
t
tt
u
ʉ
w
y
z

g


ga kɨn n how? እንዴት
gaagɨ v 1break up conflict, prevent መከላከል ፥ተከላከለ 2heal (trad.) ፆም
gaagɨ ba yii v fast, abstain from ፆመኛ
gaala n tree (sp.) ዛፍ አይነት
gaapp ɨsh v menstruate አድፈች(የወር አበባ አየች)
gaash n belt ቀበቶ
gaata n fence አጥር
gabagi v cut (grass) መቀርቀር፥ቀረቀረ
gabagɨ v 1harvest ማጨድ፥አጨደ 2clear መንገድ በአዲስ መልክ መስራት ፥ሰራ
gabara n chair የእንጨት እግር
gabɨn n heart beats fast የልብ አመታት መዛባት፥ተዛባ
gadiya n 1court ምክር 2court መተጋግዝ/አገዘ/
gadɨl n tree (sp.) ዛፍ አይነት
gadukagɨ v 1substitute ተካ 2take wife (of dead brother) የዘመድ ሚስት/ባልዋ ከሞተ መቀየር
gagagɨ₁ v smell (trs) አሸተተ; ተንደባለለ
gagagɨ₂ v commit incest ዝሙት
gakalagɨ v rise from out of earth ከመሬት ውስጥ ወጣ
gakalɨ kɨmɨ n very fat በጣም ወፈረ
gal adv just ከዚያ
gal kɨmɨ v big-bellied ቦርጫም
gala₁ n snack ስንቅ
gala₂ n like that ይሆናል
Galabonso n Galabonso ጋላቦንሶ
galagaɨ ba kɨmɨ v have a big belly ትልቅ ሆድ
galagɨ ba kɨmɨ v full (stomach) ሆዱ ሞላ