Komo - English


a
b
bb
c
d
dd
e
g
h
i
ɨ
k
kk
l
m
n
o
p
pp
r
s
ss
t
tt
u
ʉ
w
y
z

p


pa n shoes ጫማ
paanzʉagɨ v touchy feely በጣም ግራ ገባው
paarsha n horse ፈረስ
pagagɨ v swim መዋኘት፥ዋኘ
pakagɨ n bundle የበቆሎ መደርደሪያ ፥ደረደረ
pala n roof top የቤት ጣሪያ
palakagɨ v break off pieces of cracked wood ሰብሮ ወጣ
paliagɨ v 1flirt ሴት መጥበስ 2chat, flirt ከ--- ጋር አወራ
palila n T-shirt ከኔተራ;
pamagɨ v touch መንካት፥ነካ
papagɨ v defecate አራ ፣ ሜዳ ወጣ
para n 1platform ትንሽ ቤት 2lookout platform (for fields) ጎጆ ቤት
para para n dewlap የሚንዘላዘለው የከብት የአንገት ቆዳ
paragɨ v 1lay flat ማንጠፍ፥አነጠፈ 2put across (river) ድልድይ
Pashɨmɨ n Pashimi ፓሺሚ
patagɨ v 1crawl ማሸት ፥አሸ 2crawl መጓሸሽ
patalagɨ ba kkʉp v flat head ጠፍጣፋ ራስ
patana n test ፈተና
patina n afterbirth ፅንስ
patɨtagɨ v crawl ማስቀደም
pattaagɨ v be white ነጭ የሆነ
pay n moon ጨረቃ
pay a buss n January ጥር
pay a dish n November ህዳር
pay a dogon n December ታህሳስ