Browse Tudaga


a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
o
p
s
t
u
w
y
z

m


maشَرْقٌest (m)east
maarsuمَغْرِبcoucher (m) de soleil; crépuscule (m)sunset; sundown; dusk
madi1اَحْمَرَّrougirredden; turn redsyn1relmadu ndogusi 12اِحْمِرَارrougissement (m); fait (m) de devenir rougereddening
madoشَرقيorientaleastern
maduأَحْمَرٌ; بُرْتُقاليٌّ; وَرْدِىٌّ الخrouge; orange; rose etcred; orange; pink etc
madu ndogusi1اِحْمَرَّrougirredden; turn redsyn1relmadi 12اِحْمِرَارrougissement (m); fait (m) de devenir rougereddening
magulamôuفِقدان التوجيه; تَضليلperte (f) du sens de l’orientation; désorientation (f)loss of sense of (time and) direction; disorientationAmma ha magulamôu čubab.أصيب الشخص بفقدان التوجيه.La personne a perdu le sens de l’orientation.The person lost his sense of direction (and became completely disoriented).
mahašمِنْجَل; مِحَشّfaucille (f)sicklesyn1relmonjul
mahašمِنْجَل; مِحَشّ
mahunuكبدfoie (m)liver
maĩغَضَبْcolère (f)anger
maidiغَضَبَse fâcher; être en colèreget angryBudi maidiyiغَضَبْتُ غضباً شديداًJe me suis vraiment fâchéI got very angry
maidoغضبانen colère; fâchéangry
malahaمُلاءةمُلاءة; شَرْشَفdrap (m)sheet
maliعُشب برىgraminée (f)grass
mallumفَقِيهchef (m) religieux (titre honorifique donné à certains hommes de loi ou de religion)religious leader (honorary title given to certain men of law or religion)
mamiقَرْصةpinçon (m)blood blister
manidiخَلَطَmélangermix
mannuأَيْضاًaussialso; too
mardaمَصّاصةbiberon (m)feedig bottle; baby bottle
mašaطَعامٌ; وَجْبَةnourriture (f); repas (m)food; meal
mašadiتَنَاوَلَ طَعَاماًprendre un repas; mangereat (a meal)
maskuقملةpou (m)louse (plural: lice)
matalaRefTudagabaranda
mayuaجَزِعٌ (المضطرب غير الصابر)‏‏impatience (f)impatienceant1kinedu
mayuadiنَفِذَ صبرهs’impatienterbecome impatientant1kineti 1