Browse Tuki


̘
a
b
β
̀
d
e
ə
h
i
̞
ɪ
j
k
m
̄
́
n
ɲ
ŋ
p
r
s
t
u
ʊ
w

h


hábàpl.βà≠hábànfraculotteengloincloth
hámàpl.βà≠hámànframarteauenghammer
hə́ᵐbə́kə́nframauvaises feuilles de tabac
ɥ≠ìb–ə́vfravolerengsteal
ɥ≠ìn–ə́vfrapalper; tâterengfeel
ɥ≠ìt–ə́vfraaugmenter; boucherengincrease; stop up
ɥ≠ìᵐb–ə́vfraépais; grasengfat; (be) thick
ɥ≠ìⁿg–âːn-àvfraentrerengenter; go in
ɥ≠ìⁿg–ím-ìj-ə̀vfraappuyer; pencherenglean
ɥ≠ɪ̀dʒ–àt-àvfrachoisirengpick; choose (tr)