ŋ≠gèɾ–èj-ə̀pl.ŋ≠gèɾèjènfragroupe d'âgeengage-group