Türkmen sözlügünde söz gözle.

 

Turkmen-English dictionary cover page for webonary site

Turkmençe-iňlisçe sözlüge hoş geldiňiz! Şu sözlük 8,500 baş söz hem köp mysaldan ybarat. Siz hem sözlügiň mysallary düzedip bilýärsiňiz. 'Comments' diýmek 'bellikler' linki bas, bir öýjük peýda bolar. Şol öýjük içinde ýazyp bilersiňiz.

Sözi tapmak üçin, sag tarapdaky öýjükde ýazyň.

Siz söz ýa-da söz düzümini türkmençe ýa-da iňlisçe tapyp bilersiňiz.

Klawaturada mümkin däl simwollary girizmek üçin ýokardaky gözleg boşlugyndaky düwmeleriň birini basyň.

[Ugrukdyryjy: Siz Diller we Söz toparlaryny inkär edip bilersiňiz, olar has kämil gözlegler üçin.]

Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Z
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Y