Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

ä


äsgermezlikcfäsgermezçilikncontempt, neglect
äşgäradjobvious, patent, knownäşgär ýalanobvious lieäşgär bolmakto be/become obviousäşgär etmekto admit, declare
ätiýaçätiýa:çncaution, care, carefulness, fearätiýaç üçinto be on the safe side, in caseätiýaç etmekto be afraid (of), fearätiýajy elden bermezlikto be careful
ätiýaçlyätiýa:çlyadjcarefulätiýaçly hereket etmekto act carefullyätiýaçly bolmakto be carefulätiýaçly adamcareful person
ätiýaçlykcfçykalgaharytpredmetrezerwsapak, dersişaýlarzapaszat1adjspare, extra2ncare
ätiýaçsyzätiýa:çsyzadjcareless
äýneknglasses, pair of spectaclesäýnek dakynmakto wear glasses

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2