Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

a
b
ç
d
e
ä
f
g
h
i
j
ž
k
l
m
n
o
ö
p
r
s
ş
t
u
ü
w
y
ý
z

ý


ýylanýyla:nnsnakeýylanyň gowysnake scalesýylanyň zäherivenom
ýylatmakvto warm, heatsuwy ýylatmakto heat the water
ýyldyrymnlightningÝyldyrym çakýar.It is lightning.
ýyldyznstarZöhre ýyldyzyVenuskino ýyldyzyfilmstarAsmanda köp ýyldyzlar ýyldyraşdylar.A lot of stars glowed in the sky.
ýylgynntamariskÝylgyn halk lukmançylygynda giňden ulanylýar.Tamarisk is used widely in traditional medicine.
ýylgyrmakcfýylgyryşmakvto smileOl ýylgyryp jogap berdi.He answered, smiling.one person
ýylgyryşmakcfýylgyrmakvto smileOlar bir-birine seredip ýylgyryşdylar.They looked at each other and smiled.two or more people, together
ýylkynhorseýylky sürüsiherd of horsesÝylky sürüsi otlukda otlap ýördi.Horses were grazing in the meadow.
ýyllyknanniversaryGaraşsyzlygyň sekiz ýyllygy.The eighth anniversary of independence.
ýylsaýynýylsa:ýynadvannually, every year, yearly, year by yearýylsaýyn ösmekto grow year by yearOnuň ady ýylsaýyn beýige galýar.His fame is growing year by year.Haly baýramçylygy ýylsaýyn geçirilýär.Carpet day is celebrated annually.
ýylyadj1warmýyly eşiklerwarm clothesBu ýer ýyly.It is warm here.inanimate2kind, warmýyly sözlerkind wordsMen onuň ýyly sözlerine maýyl boldum.Her kind words made me relax.person
ýylygyrşynsmileMen onuň ýylgyrşynda hiç hili ýasamalyk görmedim.I haven't seen any falseness in his smile.Onuň ýylgyrşy ony has-da owadan görkezýär.Her smile makes her more beautiful.
ýylylykn1warmthhowanyň ýylylygywarmth of the air2warmth, cordialityOl biziň ikimizem ýyly garşy aldy.He warmly greeted us both.3heatýylylyk birligicalorie, thermal unitSuwuň ýylylygy 30 gradusdan aşak bolmaly däl.The heat of water must not be under 30 Celsius degrees.physics
ýyndamquick, fast, rapidÝaryşda iň ýyndam at ýeňiji boldy.In the race the fastest horse became a winner.
ýyndamlykquickness, rapiditySuw çukurlaryň arasyndan uly ýyndamlyk bilen askyp barýardy.The water rushed between the holes with great speed.
ýyrşarmakvto smirk, grin, smileOl maňa seredip ýyrşardy.He looked at me with a smirk.
ýyrtmakvto tearhaty ýyrtmakto tear up a lettereşikleriňi ýyrtmakto tear one's clothes
ýyrtyjyadjpredatoryýyrtyjy haýwanlarpredatory animalsýyrtyjy guşlarbirds of prey
ýyrtylmakvto tear, be torn, become tornOnuň egnindäki köýnek 10 ýyldan soň ahyry ýyrtyldy.A shirt which he had been wearing for 10 years finally tore apart.