Browse Turkmen - English Dictionary

a
b
ç
d
e
ä
f
g
h
i
j
ž
k
l
m
n
o
ö
p
r
s
ş
t
u
ü
w
y
ý
z

g


gyzylngoldgyzyl känlerigold-fields, gold-minesgyzyl sagatgold watchgyzyl çaýylangilded, giltgyzyl ýalyas good as goldBu gyzyl ýaly ýigitdir.The lad is as good as gold.gyzyl ýumruga girmekcomp.to come to blows, start a fist fight
gyzyşmakv1to get warm (gradually), warm oneselfEllerim birneme gyzyşdy.My hands got a bit warmer.gyzyşmak üçin işlemekto work to warm oneself up2to be in full swing, flare upIş gyzyşdy.Work is in full swing,3to be carried away (about something)gürrüňe gyzyşmakto be carried away by the conversation