badaşmakba:daşmakconferbagryň badaşmakph. v. ofbadaşmakvto be connectedbagryň badaşmakph. v.conferbadaşmakvto be committed to one another