ölçegsizadj1unlimited, limitless, without limit, unrestrictedbir zady ölçegsiz ulanmakto use something without limit2boundless, unbounded, immenseölçegsiz giňişlikimmense space