ädimnstep, stridebir ädima stepädim ätmekto take a stepilkinji ädimfirst stepaýgytly ädimthe decisive stepädim urmakto stepädimiňi seljermekto analyse your pathbir/iki ädimone/two stepsoýlanyşyksyz ädimthoughtless stepädime-ädimstep by stepmöhüm ädiman important step