älemn1world, universe; world; worldälem giňişligiouter spaceäleme inmekto be bornsungat älemiworld of arthalynyň/palasyň älemiworld of carpets/rugs2earthälem ýüziearth's surfaceäleme inmekto be bornälem-jahancomp.ä:lem-jahannuniverseälemiň giňemekph. v.to become happy