öçö:çnrevenge, vengeanceöç almakto take revengeöç alyjyavenger, revenger