bagşynfolk-singer, bardMeniň gyzymyň bagşy bolasy gelýär.My daughter wants to be a folk-singer.Türkmenistanda zehinli bagşylar bar.Turkmenistan has talented folk-singers.