ökünçnregret, repentanceökünç bildirmekto express one's repentanceökünç bilenregretfully, deploringly