babadaşba:badaşndistant relativeEjemiň kakasy bilen kakamyň kakasy biri-birine baba tarapdan ýegen eken, ýagny onuň babadaşy.My mother's father is a nephew to my father's father on my maternal grandfather's side, it turns out, that is his distant relative.