gözneyegöz perdesicorneagöz hanasyeye-socketgözüň agywhite (of the eye)gözüň garasypupil (of the eye)göz gypmakto wink (at), give a wink (at)gözüň awusyny almakto take a napgöz ýetirmekto realise, to find something out; know well, understandgözden geçirmekto check somethinggözden galmakbecome poor-sightedgözi çaşycross-eyedgöz oýnaklatmakcomp.to flirt (with)göz öňünde tutulmakcomp.vto be consideredgözden salmakcomp.to neglectgözden ýitmekcomp.to disappear, vanishgözüň gitmekcomp.to envy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.