ýagty1nlight, radianceýagty saçmakto shineçyranyň ýagtysyelectric lightGün ýagty saçýar.The sun is shining.Günüň ýagtysysunlightAýyň ýagtysynaby moonlightOnu ýüzi şatlykdan ýaňa ýagty saçýar.His face is radiant with joy.2adjlight, brightýagty otaglight roomDaşary ýagty.It is light outside.ýagty dünýäcomp.this world, the world of the livingHemmeler bir gün bu ýagty dünýä bilen hoşlaşmaly.One day everyone will have to say goodbye to this world.Ýatan ýeri ýagty bolsun!comp.May he rest in peace!Ol gowy adamdy. Ýatan ýeri ýagty bolsun!He was a good person. May he rest in peace!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.