Suratlar

Ine bir näçe Türkmenistandan gelen suratlar:

Resized - Ashgabat 46 - hat shop

Telpekler

 

 

BA 3 - Kyrk Gyz Galasy

Kyrk gyz galasy

 

 

Ashgabat 22 - mosque

Gök depedäki metjit

 

Ashgabat 12 - palace

Aşgabatdaky köşk

 

 

img057 - cropped

Türkmenistanyň owadan daglary

 

 

img047

Nahar bişirýän aýal, daşarda

 

 

Ashgabat 46 - jygyllyk

Aşgabatyň golaýyndaky bazar

 

Men, bir özbeg, bir türkmen bilen