Search results for "bimmudal di buwang"

bimmudal di buwang (comp. of buwang, bud’al) hemorrhoids. n. hemorrhoids; lit. his anus is coming out. Bimmudal di buwang na. He has hemorrhoids. (sem. domains: 2.5.1 - Sick.)