Search results for "manganggigiya"

manganggigiya (der. of anggigiya) intrans. to gather anggigiya beetles. Eda manganggigiya hi bigat. They are going to gather anggigiya-beetles tomorrow. maN‑.