English - Tuwali Ifugao


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

k


katydid
keep
keep burning
kerosene
kerosene, use
keys
kick
kick aside
kick forward
kick someone or something
kidney
kill
kill carabao (Hudhud)
kill for
kill, by taking the head
kill, desire to
kill, desire to, idiom
killed, idiom
kills, one who
kilometer
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >