bungan di palayon (n. ph. of palayon, bunga) comm. acorn. Ganganason di u-unga an mangapyah paddiing hi bungan di palayon. Children enjoy making spinning tops from acorns.