antikke (fr. var. atikke) (infl. of tikke) adj. short. an‑/a‑. Dimension quantifier.