panggep (fr. var. mipanggep) rel. with reference to; about; concerning something; with regard to. Kalyom ke ha-oy di panggep nah naat. Tell me about what happened. Kalkalyonay mipanggep ke Kristo. He is telling things about Christ. mi‑. (sem. domains: 9.6.2.2 - Limitation of topic.) Language Of Borrowing: Ilocano.