Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

f


fafáwāvtsifflerfaɗiyacffawa məndegen
fadayfàdàynplainecfgama
FaɗifáɗìnpropFadi nom d'une femme
falayfāláyadjoisifɗu falay mbicke baun oisif ne cultive pascfmasuma
fanfànnoiseau
faŋŋa2fáŋŋáid
faŋŋa 1hwāŋidégorgerhwaŋ ma slakəntaŋw-a a aslanous avons égorgé le bœuf
faraŋsafāráŋsàadjfrançaisAsare si faransale français de la france
fardawafárdáwànnatte type
fata1fátàvidescendrefatɗay
fata2fátāvrfhabiller (s')fatɗiya
fatattafātāttáadjplat
fatgigifātgīgīnserpent type
fawa məndegenfá mə̀ndègènvimoucher (se)cffa
fayaáfáyánle monde surnaturel, le séjour des morts
fayyafáyyáadjcontentAbraham atə Sara ɗa zək fayya a tənday s’adaw tan de Abraham et Sara étaient joyeux dans leur famille
fəɗafə́ɗāviraserpaba fəɗa həmbec enepapa rase sa barbefəɗɗiya
fəfəɗafə̀fə̀ɗāvar.lib. depəpəɗavtrendre lisse
fəfənafə̄fə́nàvrfse gratterfəfənɗiya
fəfewfə̄fúvisifflerfə̄fēwɗáy
fəfiɗyafə̄fə́ɗāvtéplucherfə̄fīɗɗíyà
fəgafə̀gàvtbrûler, rôtirfəgɗiya
fəgəmfə̀gə̀mvipasser la journéekə fəgəmaka ba laylaya ɗema he?tu as bien passé la journée ?fəgəmɗay
fəlat1fə̄lātidLa maniére de prendre quelque chosefəlat əŋ tevika bik ene j'ai pris son bic

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >