Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

k


ka1advcommeBa ka medzaɗay mən saŋ ga....
ka2postsurAda hu hay shiŋgede kaen provenance des villages différents.Wiya ɗəma jukwa bunɗipəna me mbəzɗay a ɗaha ka?Qui peut laver le péché d'une personne?
-kav:Anysfxpst
kaɓakáɓàvrfse courber kəɓɗáycfbirkiya
kaɓəlakáɓə̀làvtse baisser avec qqchkəɓɗílà
kaɓənakáɓə̀nàvtabaisserkaɓɗila
kabujiŋjiŋkàbùjíŋjíŋvar.lib. debəlewere
kacakacakàcàkàcàn1pagne, tissu2tissucfaray kacakaca/ shila kacakaca
kaɗ maghaɗekāɗ mágháɗéviplaisanterkaɗeɗiya maghaɗay
kaɗa1káɗàvicourirkaɗəɗaycf*ɗəvəraɗəvəra
kaɗa2káɗāvtbriserkaɗəɗiyakaɗən slahanvtmaudire
kaɗa3káɗā<Not Sure>cassercfkəɗ slahan1
kadala kəlakəlakadala kəlakəlanchat sauvagecfkuter kadalak
kadalakkádàlàknchat sauvagecfməmak
kaɗɗaykaɗɗayvar.lib. degaɗaɗaya
kaɗəɗidekáɗə̄ɗídènperte
kaɗəkɗay s'asləslekkāɗə̀kɗáy sāslə̄slēkkāɗə̀kɗáy sāslə̄slēknfracture
kaɗən slahankáɗə̄n slāhánkaɗa2vtmaudire
kaɗukaɗawkáɗúkáɗáwvar.lib. debeshuwele
kaɗukaɗukáɗūkáɗūnguenon
kafkafakāfkāfāadjléger
kahaɗayakàhàɗáyàvifaire qqch par accidentkahaɗaya
kahkahhakāhkāhháadjvite, préssé, le coup répétéápámà kīné sāŋā píyā àwì káhkáhhá?Pourquoi cet enfant mange-t-il ci vite?
kajijikājíjìnencense
kakaɓakàkàɓàvtplierkakaɓɗiya