Browse Vame Dictionary


s
a
b
ɓ
c
ɗ
d
̄
e
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
t
u
v
w
y
z

r


ra səlay ɗaharáwà sə̄lày ɗàhàvcritiquer les genscfrawa2
radiyawŋ1ràdìyáwŋnradio
radiyawŋ2ràdìyáwŋvar.lib. dearadiyawŋ
rawa1raɗiyavar.lib. debabatsavcreuser
rawa2ráwāvtcreuserrawa mətskavtenterrerraɗiyacfra səlay ɗaharawa agay
rawa agayrawa agayvannoncer (par ex. un travail au sein du village)cfrawa2
rawa daŋkaliráwā dáŋkálìvtdéterrer les patates douces
rawa mətskarāwā mə̄tskārawa2creuservtenterrer
razəgerázə̀gènrichesse, possessions
rəgwarə̀gwànfumier
rəkutrə́kútidaction de se levermama rəkut slabakakude la maman s’est levée cftsəkwaɗ
rəmarə́māvtmouillerrəmɗiya
rəməɗrəməɗɗarə̀màrə̀màɗávar.lib.yamyamaadjsalémazi s’arɓak rəmarəmala potasse est salée
rənzəɓɓarə́nzhíɓɓāidmouillétide kackaca ene a ahwamnde rənzhiɓɓa il a mouillé son vêtement dans l’eau
rəpparə́ppávar.indét.kərəppaidaction de manger tout pide ɗəfka rəppa li a mangé toute sa nourriture
rərək ŋarə̀rə̀k ŋgànpensée
rərəka1rə̀rə̀kàvipenser, réfléchirrərəkɗiya
rərəka2rə̀rə̀kāvar.lib. desleslepən ŋa
rislkarə́slāvtnouerrislɗiya
-riyaríyàvar.lib.-pinyainconnusfxdecfcugpinyambutspənatəvɗinariya
ruhwarūhwávtremplirruhɗiyacfslalde
ruve merùvè méruviyacomptervtexpliquer
ruviyarùvìyàvtcompterruve mevtexpliquerruvəɗiya
ruzəkkarùzə̀kkáadjroseslahan s’akwa ruzəkka la flamme du feu est rose