Browse Vili

?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

l


lembikilëv1to stay in2to rest
lembukënëunspec. comp. form ofleembu
lembulëvto rub
lendësënëunspec. comp. form ofleendë
lendulëvto deliver
lengëvto be quicklengilëcomp.vto be quick for someonekulengilë moonyito take care oflengisiunspec. comp. formvto make quick
lengisiunspec. comp. form oflengë
lenvukilëvto forgive
lesikëvto shine
lesilëunspec. comp. form ofleesi
li-unspec. var.ly-1nClassPrefixpfxcl.52vSubjectPrefixpfxcl.53vObjectPrefixpfxcl.54possAgreementPrefixpfxcl.55demDistantpfxcl.56adjAgreementPrefixpfxcl.5
-lidemAgreementSuffixsfx1cl.5.prx2cl.5.prx
libuunduunspec. comp. form ofbuundë 1
lidoticomp. ofdoci
liilëcomp. oflya
likabulikɑ́bungift
likanënthe ability to accomplish a task
likilëunspec. comp. form oflya
likuumi***ten
lilëvito crylililëunspec. comp. formvto weep
lililëunspec. comp. form oflilë
limëtëvto swat
lingëmëvto calm down