Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

y


yaprocl.4/9
ya-vSubjectPrefixpfx1.sg.pst
yaangëvto jump over
yaawuprocl.4/9.inst
yabëto be (with)yabilëunspec. comp. formvito be present
yabilëunspec. comp. form ofyabë
yacivto welcome
yakunspec. var. ofkwaakë
yakënëv1to make seperate2to save
yalëvto lay out
yalulëunspec. comp. formyalulilëto explain
yalulilëunspec. comp. form ofyalulë
yambëdial. var. ofnyambëunspec. comp. formyambilëto become seperated
yambilëunspec. comp. form ofyambëdial. var. ofnyambë
yambulëvto eat togetherunspec. comp. formkwambulilëkwambulë
yamëvto dissapear
yeekëvlo last forunspec. comp. formyekilëkeyekiminëcomp.vto be concerned withyekulëcomp.vto reject
YeesunJesus
yekilëunspec. comp. form ofkeyeekëkecomp.yelikëto attempt
yelëvto be adult
yelikëcomp. ofyekilëunspec. comp. form ofkeyeekëke
yengulëto be lowly

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >