Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

f


fulë1irreg. infl.yufulëto ask
fulë2unspec. var. ofvulëcomp.fusënëto ask each other
fumëvto weave
fuminëvto come fromfumininëunspec. comp. formvto cause to come from
fumininëunspec. comp. form offuminë
Fumunmaster
fundëmukëvto crash against
fundësënëunspec. comp. form offuundë
fundilëdial. var. offunzilë
fundisidial. var.fuunziunspec. comp. form offuundë
fundubulëvto tread
fundubulunthat which makes rise
fundusuunspec. comp. form offuundëunspec. comp. formlufundulujudgement
funëvto be numerous
fungilëunspec. comp. form offuungë
fungulëvto confess
funzilëdial. var.fundilëvto bring charges against
fusënëcomp. offulë2unspec. var. ofvulëunspec. comp. formyufusënëto inquire
fusulëto germinatefusulilëcomp.vto flower
futëvtto payfutilëunspec. comp. formv1to contribute2to take vengencefutisiunspec. comp. formvto pay offkufutisi n'kanuto pay off a debtfuutuunspec. comp. formncounter-attackkuvutulë fuututo seek revenge
futilëunspec. comp. form offutë
futisiunspec. comp. form offutë
fuukëvto coverkufukë simbalëdig up potatoes