Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

t


tatëmëvto be lit
tatëmënëunspec. var. oftatiminë
tatikëvt1to lightkutatikë mwiindëto light a lamp2to start a machinetatikilëunspec. comp. formvto beginkutatikilë fë ntononufrom the start
tatikilëunspec. comp. form oftatikë
tatiminëunspec. var.tatëmënëvto take for oneself
tatu***three
tebilëvto bite
tebukëvto rememberkutebukë moonyose faire rappelertebukulëcomp.vto be aware of
tebulë1vtto make remember
tebulë2vto make aware
teelëvto consider
teendëvto trimtendikëunspec. comp. formvto put on top oftendukëunspec. comp. formvto be proclaimedtendulëunspec. comp. formvto proclaimtendulilëunspec. comp. formvto make knowntenduluunspec. comp. formvto be proclaimed
teepunmoment
teetivto settle a case
tekëvto draw watercitekuunspec. comp. formnrecipientcitekuluunspec. comp. formngrandchildmëtekukuluunspec. comp. formndrawing watermëtekulu më n'taangusunsetn'tekuluunspec. comp. formndescendent
telëvto callkutelë mbilëto make a calln'teluunspec. comp. formcl.1/2the called-onetelësënëunspec. comp. formvto call each othertelilëunspec. comp. formvto call totelisiunspec. comp. formvto make to call
telëmëvto stand uprighttelumukëcomp.vto loose balance
telësënëunspec. comp. form oftelë
telikëvto bring upright
telilëunspec. comp. form oftelë
telisiunspec. comp. form oftelë
temukëvto be accursed
tendikëunspec. comp. form ofteendë