Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

t


tendukëunspec. comp. form ofteendë
tendulëunspec. comp. form ofteendëunspec. comp. formtendulilëto make knownunspec. comp. formtenduluto be proclaimed
tendulilëunspec. comp. form oftendulëunspec. comp. form ofteendëteendë
tenduluunspec. comp. form oftendulëunspec. comp. form ofteendëteendë
tepulëvto translate
tesungoallike yi tesuto have an objective
tetëmëunspec. comp. form oftetikë
tetikëvto place uponkutetikë myookoto put hands oncitetikuluunspec. comp. formnstandcitetikulu ci mwiindëlampstandtetëmëunspec. comp. formvto be placed on top oftetikilëunspec. comp. formvto place on a slope
tetikilëunspec. comp. form oftetikë
tiprtthat
tiinëvto fleetinisiunspec. comp. formvto make to run
tiisiunspec. var.ciisivto be eager to
tiitëv1to attract2to pull intitikëcomp.v1to repair2to pull back3to stop
tikëvdeliver
tinisiunspec. comp. form oftiinë
torelprocl.13.rel
-todemAgreementSuffixsfx1cl.13.dst2cl.13.dst
tobëvto taste good
tobulëvto make a hole inkutobulë kutuear-piercingtobuluunspec. comp. formvto be pierced
tobuluunspec. comp. form oftobulë
tolëvto get fat
tolikinivto make crooked
tombukëvto be rebellioustombukëlëcomp.vto rise up