Browse Vili


?
a
b
c
d
e
f
i
k
l
m
n
o
p
s
t
v
w
y
z

y


yiprocl.4/9
yi-11vSubjectPrefixpfx1.sg.nrecpst2vObjectPrefixpfx1.sg.nrecpst3vObjectPrefixpfx4demDistantpfx1.sg.nrecpst5adjAgreementPrefixpfx1.sg.nrecpst
yi-21vpfxrefl2cl.3/4cl.4/9
-yidemAgreementSuffixsfx1cl.4/9.prx2cl.4/9.prx
yiminëvto forbid
yindulëdial. var. ofkwindulëunspec. comp. formyindulilëto offer
yindulilëunspec. comp. form ofyindulëdial. var. ofkwindulë
yisëunspec. comp. form ofkwisë
yivaunspec. var. ofva
yorelprocl.4/9.rel
-yodemAgreementSuffixsfx1cl.4/9.dst2cl.4/9.dst
yobëmëto have a place
yobukëvto be deliveredyobukilëcomp.vto be delivered by
yobulëunspec. var.kobulë2vto deliveryobulilëunspec. comp. formvto release
yobulilëunspec. comp. form ofyobulë
yolëvto singyolilëunspec. comp. formvto sing about
yolilëunspec. comp. form ofyolë
yonzilëvto raise
yonzukilëvto accompany
yonzulëunspec. var.konzulëto raise
yufulëirreg. infl. offulë1unspec. comp. formyufulilëto question
yufulilëunspec. comp. form ofyufulëirreg. infl. offulë1
yufusënëunspec. comp. form offusënëcomp. offulë2fulë2
yukëvto pummelunspec. comp. formdukisidukë